Pro dopravu/dárek zdarma zbývá

Ukažte Vašim zákazníkům, za kolik musí ještě nakoupit pro dopravu nebo dárek zdarma, a motivujte je pro větší nákup.

Díky tomuto doplňku budou Vaši zákazníci nejlépe informováni o možnosti získání dopravy a dárku zdarma.

Doplněk umožňuje zobrazit dopravu a dárek zdarma s Vaším vlastním nastavením. Doplněk umožňuje nastavení vlastních textů, barev a pozic doplňku. Dále si také můžete vybrat zobrazení Dopravy a dárku zdarma. Můžete je mít zobrazené odděleně, a nebo společně v jednom prvku

Po instalaci je doplněk ihned aktivní s výchozími hodnotami.

Všeobecné nastavení

Základní nastavení

Základní nastavení doplňku Pro dopravu/dárek zdarma zbývá umožňuje nastavit tyto parametry:

 • Zobrazit v jednom prvku

Pokud je zaškrtnutá možnost Zobrazit v jednom prvku, doprava a dárek zdarma se zobrazí v jednom společném prvku.

Další možnosti základního nastavení se zobrazí po zaškrtnutí pole Zobrazit v jednom prvku. Jedná se o nastavení pro společné zobrazení Dopravy a Dárku zdarma.

Nastavit lze:

 • Umístění 

Vyberte si jednu ze čtyř možných pozic umístění.

Tyto pozice jsou:

 • Pod menu ve sloupci (mimo Echo)
 • Nad menu ve sloupci (mimo Echo)
 • Nad hlavičkou (mimo Waltz)
 • Nad patičkou
 • Zobrazení na telefonu

Nastavení Zobrazení na telefonu je možné jen v případě, že máte vybrané jedno z následujících umístění Pod menu ve sloupci a Nad menu ve sloupci. Nastavení slouží pro vybrání jiného umístění, kde se bude doplněk zobrazovat na mobilních zařízeních.

 • Barva textu

Vyberte si vlastní barvu textu doplňku.

 • Barva pozadí

Vyberte si vlastní barvu pozadí doplňku.

Nastavení dopravy zdarma

Nastavení dopravy zdarma je k dispozici, pokud nemáte zaškrtnuté pole Zobrazit v jednom prvku. Nastavení je identické k nastavení v jednom prvku. Tímto nastavením určujete vzhled a pozici Dopravě zdarma.

Nastavení dárku zdarma

Nastavení dárku zdarma je k dispozici, pokud nemáte zaškrtnuté pole Zobrazit v jednom prvku. Nastavení je identické k nastavení v jednom prvku. Tímto nastavením určujete vzhled a pozici Dárku zdarma.

Nastavení štítku

Doplněk Doprava a dárek zdarma umí zobrazovat štítek Doprava zdarma u produktů, které daný štítek ještě nemají, a jejich hodnota přesahuje nebo se rovná Vámi určenou hodnotou pro Dopravu zdarma. Štítek se zobrazuje v prostoru jako štítky Akce, Novinka a další. Text, který se ve štítku zobrazí, je možné změnit v záložce Nastavení jazyků.

 • Zobrazení štítku u produktu

Vyberte si jeden ze tří možných režimů zobrazení štítku.

Nezobrazovat - Štítek s Dopravou zdarma se nebude automaticky zobrazovat u produktů.

Standardní štítek - Štítek se zobrazí v obdelníkovém režimu u produktu.

Bublina s ikonou (pokud podporuje šablona) - Štítek se zobrazí jako bublina s ikonou a Vámi vybraným textem. Toto zobrazení je možné v šablonách Disco, Step, Classic a Tango. 

Další možnosti jsou přístupné po vybrání režimu Standardní štítek nebo Bublina s ikonou.

 • V kategorii

Pokud je pole zaškrtnuto, štítek se bude zobrazovat u produktů na stránce kategorií, domovské stránce, vyhledávací stránce a stránce značek.

 • Na detailu produktu

Pokud je pole zaškrtnuto, štítek se bude zobrazovat na stránce detail produktu.

Nastavení jazyků

Pod záložkou Nastavení jazyků můžete spravovat všechny jazyky doplňku, které si vytvoříte. Po instalaci je přidán Váš výchozí jazyk e-shopu. Po kliknutí na jazyk můžete upravit všechny texty daného jazyka. Pro přidání dalšího jazyka klikněte pod tabulkou jazyků na "Přidat".

V nastavení konkrétního jazyka naleznete nastavení:

 • Výchozí jazyk

Určuje, zda se jedná o výchozí jazyk doplňku. Pokud je nastavený jen jeden jazyk, tato hodnota Vám nepůjde změnit.

 • Použít doplněk

Určuje, zda se pro vybraný jazyk doplněk použije. Pokud je nastavený jen jeden jazyk, tato hodnota Vám nepůjde změnit.

Pokud jste ve Všeobecném nastavení zaškrtli Zobrazit v jednom prvku, uvidíte zde nastavení textových variant pro společné zobrazení Dopravy a Dárku zdarma. V případě že ne, uvidíte zde samostatné nastavení textů pro Dopravu zdarma Dárek zdarma.

Nastavení dopravy zdarma

Nastavení dopravy zdarma je viditelné pouze, pokud jste ve Všeobecném nastavení nezaškrtli Zobrazit v jednom prvku. 

 • Textové varianty Dopravy zdarma

Najdete zde nastavení textových variant pro Dopravu zdarma.

 • Aktivní

Je-li aktivní, bude se pro daný jazyk zobrazovat Doprava zdarma.

Nastavení dárku zdarma

Nastavení dárku zdarma je viditelné pouze, pokud jste ve Všeobecném nastavení nezaškrtli Zobrazit v jednom prvku.

 • Textové varianty Dárku zdarma

Najdete zde nastavení textových variant pro Dárek zdarma.

 • Aktivní

Je-li aktivní, bude se pro daný jazyk zobrazovat Dárek zdarma.

Nastavení štítku

 • Text štítku

Nastavení textu, který se zobrazí ve štítku Doprava zdarma.

Seznam ikon

Seznam ikon zobrazuje všechny podporované ikony, které můžete přidat do všech textů kromě Textu štítku. Po klepnutí na obrázek ikony se Vám automaticky zkopíruje dané textové zastoupení. Toto zastoupení lze přidat libovolně do textu. Na Vašem e-shopu se Vám místo textového zastoupení zobrazí vybraná ikona.

Mezi naše klienty patří:

Jsme na Facebooku