Odpočet akční ceny

Doplněk Odpočet akční ceny psychologicky působí na zákazníka. Zobrazí odpočet času v detailu produktu, kategorii a v carouselu. Ukáže přesně, do kdy je platná akční cena produktu.

První den doplňku

V první den po instalaci doplňku je nutné buď počkat do rána, kdy se v nočních hodinách automaticky stáhnout všechny akční produkty z e-shopu, nebo manuálně stáhnout produkty v nastavení doplňku, viz nadpis v tomto článku "Aktualizace akčních cen".

Pro správné fungování doplňku u produktů je nezbytné:

 • Nastavení akční ceny u produktu
 • Nastavení termínu platnosti akční ceny, datum od a datum do
 • Aktivní příznak "Akce"

Akční cena

Nastavení akční ceny naleznete na kartě produktu pod záložkou "Ceník

Akce

Příznak "Akce"

Nastavení příznaku "Akce" naleznete na kartě produktu pod záložkou "Hlavní údaje". Není nutné vyplňovat platnost od a do.

Akce

Nastavení doplňku

Základní nastavení

 • Dle jaké varianty se má zobrazit odpočet
 • Barva textu
 • Možnost skrytí příznaku akce
 • Zobrazení v rozšířené objednávce
 • Zobrazení odpočtu před koncem akce
 • Zaoblení okrajů

Kategorie produktů

Odpočet akční ceny se zobrazí na spodní hraně obrázku, na pozici dle volby “Umístění odpočtu v kategoriích”. Dále jde nastavit:

 • Zapnutí / vypnutí odpočtu v kategorii
 • Možnost skrýt po hovoru
 • Pozice umístění odpočtu v kategoriích
 • Barevnost odpočtu
 • Možnost přesunutí příznaku slevy do štítků
 • Styl odpočtu

Detail produktu

Odpočet akční ceny se zobrazí na vybrané pozici, dle volby “Zobrazit na detailu produktu”. Dále jde nastavit:

 • Zapnutí / vypnutí odpočtu na detailu produktu
 • Zobrazení data platnosti akční ceny
 • Barevnost odpočtu
 • Styl odpočtu

Carousel

V nastavení doplňků můžete nastavit extra odpočet do prvního snímku carouselu, například pro akční cenu dne / týdne. Upozornění na Black friday apod. Vytvoříte si hezký banner a v nastavení doplňku nastavíte pozici zobrazení a styl odpočtu.

 • Zapnutí / vypnutí odpočtu v carouselu
 • Datum od
 • Datum do
 • Pozice zobrazení
 • Barevnost odpočtu
 • Styl odpočtu

Nastavení vlastních textů doplňku

Pod záložkou “Nastavení textů” lze editovat kompletní texty doplňku. Využíváte-li multijazyčnost, můžete si přidat další jazyk. Kliknutím na jazyk můžete editovat všechny texty.

Multijazyčnost

Aktualizace akčních cen

Pokud v administraci shoptetu změníte již nastavenou platnost akční ceny (odkdy dokdy), předchozí hodnota je uložena v naší paměti (kvůli možnému přetížení serverů). Doplněk se aktualizuje jednou denně v nočních hodinách. Pokud chcete, aby se změna na eshopu projevila ihned, je nutné promazat naší cache paměť pomocí tlačítka "Aktualizovat produkty". Ruční aktualizace je možná 1x za 3 hodiny.

Aktualizovat produkty

Mezi naše klienty patří:

Licirna

Yage

Akinu

Espeon

Perricone MD

Made for Skin

Grossmann

Fajnspanek

Jsme na Facebooku