Poslední zákazníci

Doplněk zvýší důvěryhodnost obchodu a celkové konverze, vzbudí větší důvěru v prohlížený produkt a motivaci k jeho nákupu.

Dodejte svým zákazníkům důvěru a motivaci v nakupování produktů na vašem e-shopu a podpořte své často nakupované produkty další užitečnou informací.

Doplněk provádí stahování a extrakci potřebných parametrů za posledních 24 hodin každý den.
Pokud potřebujete parametry aktualizovat, můžete využít tlačítko "Aktualizovat parametry" v záložce "Nastavení - všeobecné" 

Nastavení - všeobecné

Ve všeobecném nastavení se nastavuje základní chování doplňku a některé maximální hodnoty pro celý doplněk.

Aktualizovat parametry

Zde najdete případnou systémovou zprávu o aktuálním průběhu aktualizace. Také je zde již zmíněné tlačítko "Aktualizovat parametry" pro provedení manuální aktualizace parametrů.

Vyjížděcí widget

V části nastavení "Vyjížděcí widget" se nastavuje chovánívzhled vyskakujících informačních bloků v detailu produktu. Informační blok zobrazuje, kdo naposledy zakoupil tento produkt. Zobrazující se text informace je editovatelný v "Nastavení textů" pod označením "Text widgetu".

 • Zobrazit
  Při aktivaci bude doplněk zobrazovat vyjížděcí widgety s informací o posledním zákazníkovi na detailu produktů.
 • Počet zákazníků
  Určí maximální počet zákazníků, kteří se budou měnit na detailu produktů.
  Nejvyšší počet zobrazených zákazníků je 10
 • Zpoždění [s]
  Jednotliví zákazníci se budou zobrazovat po zadané hodnotě v sekundách.
 • Styl widgetu
  Můžete určit jeden z připravených stylů vyjížděcího widgetu.
  Použitelné styly jsou:
  • Basic
  • Modern
 • Barva textu
  Vybrání vlastní barvy textu vyjížděcího widgetu
 • Barva pozadí widgetu
  Vybrání vlastní barvy pozadí vyjížděcího widget

Kolik zákazníků objednalo

Zobrazení informace s počtem produktu v objednávkách. Zákazník tedy uvidí, kolik zákazníků daný produkt zakoupilo. Zobrazující text informace je editovatelný v "Nastavení textů" pod označením "Text zákazníci zakoupili" a při využití "Zobrazit max. číslo" text s označením "Věta pro max. číslo".

 • Pouze vybrané produkty
  Zobrazí informační hlášky pouze u vybraných produktů v sekci "Vybrané produkty".
 • Zobrazit
  Při aktivaci bude doplněk zobrazovat informaci o tom, v kolika objednávkách se produkt vyskytl.
 • Zobrazovat od
  Bude zobrazovat celkový počet objednávek pouze pokud je počet stejný a nebo větší než zadané číslo.
 • Přičítat číslo
  K reálným číslům z objednávky můžete přidat libovolné číslo. Toto číslo se přidá pro všechny produkty.
  Nastavení přímo u produktu v sekci "Vybrané produkty" je nadřazené tomuto nastavení.
 • Zobrazit max. číslo
  Využije maximální limit pro zobrazení celkového počtu objednávek. Maximální hodnota se nastavuje v "Max. číslo".
  Limit maximální hodnoty je 1000.
 • Max. číslo
  Pokud celkový počet objednávek produktu přesáhne maximální číslo, zobrazí se vámi definovaná věta z "Nastavení textů" s označením "Věta pro max. číslo".
 • Barva textu
  Barva informačního textu v detailu produktu.
 • Barva pozadí
  Barva pozadí informačního panelu v detailu produktu.

Nastavení textů a jazyků

Pod záložkou Nastavení textů můžete spravovat všechny jazyky doplňku, které si vytvoříte. Po instalaci je přidán váš výchozí jazyk e-shopu. Po kliknutí na jazyk můžete upravit všechny texty daného jazyka. Pro přidání dalšího jazyka klikněte pod tabulkou jazyků na "Přidat".

 • Výchozí jazyk:
  Určuje, zda se jedná o výchozí jazyk doplňku. Pokud je nastavený jen jeden jazyk, tato hodnota vám nepůjde změnit.
 • Použít doplněk:
  Určuje, zda se pro vybraný jazyk doplněk použije. Pokud je nastavený jen jeden jazyk, tato hodnota vám nepůjde změnit.
 • Pro nenastavené jazyky:
  Určuje, zda se tento jazyk využije i pro nenastavené jazyky.

Texty

U každé jazykové varianty se dají nastavit vlastní texty v daném jazyce, které se následně využijí v doplňku.

 • Text widgetu
  Text zobrazující se ve vyjížděcím widgetu na detailu produktu.
 • Text zákazníci zakoupili
  Text zobrazující se v informačním panelu na detailu produktu.
 • Věta pro max. číslo
  Text zobrazující se v informačním panelu na detailu produktu při využití možnosti "Zobrazit max. číslo" v sekci "Nastavení - všeobecné" v nastavení části doplňku "Kolik zákazníků objednalo" a při zobrazení hodnoty "Max. číslo".

Vybrané produkty

V sekci vybrané produkty se dají vybrat produkty, pro které se bude zobrazovat informační text pro část doplňku "Kolik zákazníků objednalo". Záleží na vašem nastavení v "Nastavení - všeobecné". Zároveň je možné pro vybrané produkty zvolit hodnotu "Přičítat číslo", která má prioritu před hodnotou "Přičítat číslo" v sekci "Nastavení - všeobecné" v nastavení části doplňku "Kolik zákazníků objednalo".

Vybrané produkty

V horní části jsou zobrazeny produktové kategorie. Kategorie se dají rozkliknout a při klepnutí na název se vám ukáží produkty, které mají vybranou kategorii jako výchozí. Z těchto produktů můžete přidat libovolný počet produktů k "Uložené produkty" a pouze pro ně se bude zobrazovat informační text pro část doplňku "Kolik zákazníků objednalo" při aktivní volbě "Pouze vybrané produkty""Nastavení - všeobecné".

Uložené produkty

Zobrazení uložených "vybraných" produktů, pro které lze nastavit některé unikátní hodnoty produktu. Nad tabulkou vybraných produktů je možnost smazat všechny vybrané produkty.
Po klepnutí na obrázek produktu se dostanete na detail produktu na vašem e-shopu. Po klepnutí na název produktu se dostanete do nastavení hodnot k danému produktu.
Nastavení produktu je nadřazené základnímu nastavení v "Nastavení - všeobecné".

Mezi naše klienty patří:

Licirna

Yage

Akinu

Espeon

Perricone MD

Made for Skin

Grossmann

Fajnspanek

Jsme na Facebooku