Filtry+

Doplněk umožní nastavit zobrazení filtrů jako posuvník. Umožní dvě nastavení zobrazení a nastavení mobilního zobrazení filtrů. V doplňku se dají vybrat odlišná chování pro parametry filtrů.

Dopřejte svým zákazníkům více možností filtrů, umožněte jim přehlednější zobrazení již aktivních filtrů. Nastavte si filtry s číselnými hodnotami jako posuvníky, u kterých můžete vybrat vlastní barvu, a více se tak přiblížit stylu vašeho e-shopu.

Všeobecné nastavení

Ve všeobecném nastavení se nastavuje základní chování doplňku a některé maximální hodnoty pro celý doplněk.

Základní nastavení

V základním nastavení najdete základní nastavení funkcí doplňku. Můžete si zde vybrat, které funkce budou aktivní, a jak se budou chovat v určitých stavech / zobrazeních.

 • Zobrazení filtrů nad produkty
  Zobrazení filtrů nad produkty umožňuje zobrazení všech filtrů nad produktovou sekcí v kategorii produktů pod jednotlivými tlačítky. Funkce má vlastní zobrazení pro mobilní zařízení. Pokud je tato možnost aktivní, možnosti "Zobrazit filtry v okně", "Sbalit řazení produktů (telefon)", "Sbalení filtrů" "Defaultní zobrazení sbalení" nebude možné použít, a nebudou tedy v doplňku aplikovány.
 • Zobrazit filtry v okně
  Možnost zobrazit filtry v připraveném okně přes celou obrazovku mobilních zařízení a při zobrazení na desktopu v jedno sloupcovém designu na levé straně. Na obrazovce se zobrazí tlačítko, které otevře a zobrazí filtry. Text tohoto tlačítka můžete nastavit pod "Text pro zobrazení filtrů" v sekci "Nastavení textů"
 • Sbalit řazení produktů (telefon)
  Na mobilních zařízeních automaticky sbalí možnosti řazení, jako například "Doporučujeme", "Nejlevnější", "Nejdražší" ..., pod tlačítko s vámi nastaveným textem "Text pro řadící filtr" v sekci "Nastavení textů"
 • Zobrazovat štítky aktivních filtrů
  Nad produktovou sekcí v kategorii produktů se zobrazí aktivní zvolené parametry filtrů. Tyto hodnoty lze zrušit pomocí křížku, který je u nich, a nebo možností na konci s nastavitelným textem "Text pro zrušení všech filtrů" v sekci "Nastavení textů"
 • Sbalení filtrů
  Pokud je možnost aktivní, zákazník dostává možnost sbalit jednotlivé filtry, a skrýt tak jejich parametry. Defaultní hodnota sbalení, tedy to jestli budou filtry sbalené či nikoliv, se nastaví výběrem "Defaultní zobrazení sbalení" 
 • Defaultní zobrazení sbalení
  Výběr stavu sbalení filtrů
  • Sbaleno - Filtry budou automaticky sbaleny
  • Rozbaleno - Filtry budou automaticky rozbaleny
 • Skrýt řazení
  Při aktivaci možnosti doplněk skryje možnost filtrovat produkty podle řazení
 • Vypnutí filtru Značky
  Při aktivaci doplněk odstraní filtr "Značky" a neumožní tak produkty filtrovat podle značek

Možnosti parametrů

V možnostech parametrů máte možnost ovlivnit některé chování filtračních parametrů. 

 • Sbalení parametrů
  Pokud je možnost aktivní, vyberou se parametry filtru a pokud je jejich počet větší než nastavitelná hodnota "Max. počet parametrů", budou ostatní parametry za tímto číslem sbaleny a skryty. Parametry filtrů lze po kliknutí na tlačítko rozbalit a zase sbalit. Texty pro rozbalení a sbalení jsou nastavitelné v sekci "Nastavení textů" a jedná se o hodnoty "Text pro skrytí parametrů filtru" a "Text pro zobrazení parametrů filtru"
 • Max. počet parametrů
  Pokud je vámi nastavitená hodnota parametrů překročena, všechny další parametry budou skryty a sbaleny.
 • Neaplikovat na filtry s barvou a obrázkem
  Možnost "Sbalení parametrů" se nebude aplikovat na filtry s barvou a obrázky. Pokud bude ale možnost neaktivní, budou se i tyto parametry filtrů skrývat a balit podle hodnoty uložené v "Max. počet parametrů pro filtry barev a obrázků"
 • Max. počet parametrů pro filtry barev a obrázků
  Pokud je vámi nastavitená hodnota parametrů překročena, všechny další parametry s barvou a obrázky budou skryty a sbaleny
 • Rozbalit aktivní filtry
  Sbalené filtry se při načtení e-shopu rozbalí, pokud obsahují aspoň jeden vybraný parametr využitý pro filtrování
 • Zobrazit aktivní parametry první
  Aktivní parametry využité pro filtrování se budou zobrazovat jako první a následně se dál řadit
 • Vymazat neaktivní parametry
  Při aktivaci se automaticky smažou parametry filtrů, které kvůli aktuálně vybraným parametrům nelze využít
 • Odstranění parametru skladovosti
  Odstranění parametru "Na skladě" z filtru "Příznaky"
 • Zobrazení hodnoty v posuvníku
  Můžete si vybrat, zda se hodnoty parametrů posuvníkových filtrů budou zobrazovat
  • Zobrazovat pouze hodnotu - v parametrech bude zobrazena pouze hodnota bez nastavené jednotky
  • Zobrazovat hodnotu s jednotkou - v parametrech bude zobrazena hodnota i s nastavenou jednotkou

Nastavení vzhledu

Nastavení vzhledu slouží pro nastavení vašeho preferovaného zobrazení doplňku a některých jeho elementů. Lze zde například měnit vzhled zobrazujícího tlačtka na mobilních zařízeních při aktivní možnosti "Zobrazit filtry v okně"

 • Aktivní barva pozadí
  Slouží pro zabarvení pozadí aktivních komponent doplňku
 • Aktivní barva textu
  Slouží pro zabarvení textu aktivních komponent doplňku
 • Barva sliderů
  Možnost vybrat vlastní barvu slideru
 • Barva textu tlačítka
  Možnost vybrat si barvu textu tlačítka zobrazujícího filtry
 • Barva pozadí tlačítka
  Možnost vybrat si barvu pozadí tlačítka zobrazujícího filtry
 • Okraj tlačítka
  Možnost nastavení velikosti okraje tlačítka
  • Žádný - tlačítko nebude mít žádný přidaný okraj
  • Malý - tlačítko bude mít malý přidaný okraj
  • Velký - tlačítko bude mít velký přidaný okraj
 • Zarovnání tlačítka pro mobil
  Možnost vybrat si zarovnání textu tlačítka s funkcí zobrazení a skrytí filtrů pro mobil.
  Možnost vybrat si zarovnání tlačítka není možná společně s aktivní možností "Zobrazení filtrů nad produkty".
  • Zarovnání doleva - text tlačítka se zarovná do levé části obrazovky
  • Zarovnání do středu - text tlačítka se zarovná do středu obrazovky
  • Zarovnání doprava - text tlačítka se zarovná do pravé části obrazovky
 • Zarovnání tlačítka pro desktop
  Možnost vybrat si zarovnání tlačítka s funkcí zobrazení a skrytí filtrů pro desktop.
  Možnost vybrat si zarovnání tlačítka není možná společně s aktivní možností "Zobrazení filtrů nad produkty".
  • Zarovnání doleva - tlačítko se zarovná do levé části obrazovky
  • Zarovnání do středu - tlačítko se zarovná do středu obrazovky
  • Zarovnání doprava - tlačítko se zarovná do pravé části obrazovky

Nastavení textů a jazyků

Pod záložkou Nastavení textů můžete spravovat všechny jazyky doplňku, které si vytvoříte. Po instalaci je přidán váš výchozí jazyk e-shopu. Po kliknutí na jazyk můžete upravit všechny texty daného jazyka. Pro přidání dalšího jazyka klikněte pod tabulkou jazyků na "Přidat".

 • Výchozí jazyk:
  Určuje, zda se jedná o výchozí jazyk doplňku. Pokud je nastavený jen jeden jazyk, tato hodnota vám nepůjde změnit.
 • Použít doplněk:
  Určuje, zda se pro vybraný jazyk doplněk použije. Pokud je nastavený jen jeden jazyk, tato hodnota vám nepůjde změnit.
 • Pro nenastavené jazyky:
  Určuje, zda se tento jazyk využije i pro nenastavené jazyky.

Texty

U každé jazykové varianty se dají nastavit vlastní texty v daném jazyce, které se následně využijí v doplňku.

 • Text pro filtr příznaků
  Nastavitelný text pro filtr příznaků
 • Text pro řadící filtr
  Nastavitelný text pro tlačítko, které sbalí volby řazení při aktivaci možnosti "Skrýt řazení" v sekci "Všeobecné nastavení", a nebo při využití možnosti "Zobrazení filtrů nad produkty" v sekci "Všeobecné nastavení", ve kterém se řadící parametry automaticky skryjí pod tlačítko.
 • Text pro skrytí filtrů
  Nastavitelný text pro skrytí filtrů
 • Text pro zobrazení filtrů
  Nastavitelný text pro zobrazení filtrů
 • Text pro zrušení všech filtrů
  Nastavitelný text pro zrušení všech filtrů
 • Text pro zrušení jednoho filtru
  Nastavitelný text pro zrušení jednoho filtru
 • Text pro skrytí parametrů filtru
  Nastavitelný text pro skrytí parametrů filtru
 • Text pro zobrazení parametrů filtru
  Nastavitelný text pro zobrazení skrytých parametrů filtru
 • Text pro zobrazení produktů
  Nastavitelný text se zobrazí v tlačítku pro skrytí filtračního okna při aktivaci možnosti "Zobrazit filtry v okně" v sekci "Všeobecné nastavení".

Nastavení posuvníků

V nastavení posuvníků se vám automaticky natáhnou vaše aktuální parametry pro filtrováníparametry variant. Z těchto parametrů můžete jednoduchých zakliknutím vybrat, zda-li chcete, aby se zobrazoval filtr jako posuvník či nikoliv. Posuvníky jsou možné pouze u filtrůčíselnými parametry. Při zakliknutí filtru s textovým parametrem nedojde k zobrazení filtru jako posuvníku a filtr zůstane v defaultním zobrazení.

Seznam parametrů pro filtrování

Zobrazený seznam parametrů pro filtrování reflektuje vámi vytvořené parametry pro filtrování. Zaškrtnuté políčko v sloupci "Posuvník" znamená, že zadaný filtr, v případě že splňuje podmínku o číselných parametrech,  bude zobrazen jako posuvník. Seznam je řazen podle aktivní hodnoty "Posuvník"  a následně podle názvu. To tedy znamená, že na vrchních pozicích tabulky budou vždy filtry s aktivní hodnotou sloupce "Posuvník".

Seznam parametrů variant

Seznam parametrů variant funguje stejně jako seznam parametrů pro filtrování. V administraci si tedy zaškrtnete jednotlivé parametry a ty se vám následně zobrazí jako posuvníky na vašeh e-shopu.

Užitečné odkazy

V této sekci nápovědy naleznete odkazy na články nebo nápovědy, které podle nás stojí za to prostudovat.

Shoptet návod pro nastavení a vytvoření filtrů zde

Mezi naše klienty patří:

Licirna

Yage

Akinu

Espeon

Perricone MD

Made for Skin

Grossmann

Fajnspanek

Jsme na Facebooku